• kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

  kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

  w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

 • kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

  kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

  w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

Instalacja filtra

Separator musi być zainstalowany po stronie ssącej systemu paliwowego, między zbiornikiem a pompą podającą paliwo.

 • Separator powinien być zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym, aby umożliwić swobodny dostęp do kurka spustowego oraz umożliwić wymianę wkładu (należy zostawić minimum 60 mm nad pokrywą filtra).

 • Obudowa filtra oferuje dwa alternatywne wloty oraz dwa wyloty gwarantując optymalny wariant podłączenia.

 • Idealnym położeniem dla filtra SEPAR jest zamontowanie go na tej samej wysokości co pompa paliwowa. Jeśli zbiornik jest powyżej filtra zaleca się zainstalować zawór odcinający przed filtrem, aby przy wymianie wkładu filtrującego zapewnić możliwość odcięcia dopływu paliwa.

 • W aplikacjach, w których poziom paliwa jest poniżej filtra również zaleca się zainstalowanie zaworu odcinającego by zapobieć wyciekaniu paliwa do zbiornika.

 • Jeśli filtr jest zamontowany bez napływu należy zdjąć pokrywę i zalać go paliwem.

 • Zaleca się unikać zaginania montowanych przewodów pod kątem ostrym tj. 90o jak też zaniżania wewnętrznej średnicy przewodów co w obu przypadkach zwiększa opory przepływu. 

 • Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.