• kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

  • kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

SandPIPER - Pompy membranowe

zasada dzialania.gif

Pompa membranowa pneumatyczna SandPIPER zasilana jest sprężonym powietrzem.
Membranowe pompy pneumatyczne SandPIPERznajdują różorodne zastosowania we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym: ceramicznym, chemicznym, farbiarskim, budowlanym, okrętowym, górniczym, włókienniczym, spożywczym, farmaceutycznym i wielu innych.
Pompy membranowe pneumatyczne SandPIPER mogą być skonfigurowane konstrukcyjnie i materiałowo dla wszelkich zastosowań z odpowiednim umieszczeniem króćców wlotowych i wylotowych.
Górny wylot jest najlepszy dla czynników o podwyższonej lepkości, zapobiegając ewentualnemu gromadzeniu się gazów w komorach pompy. Dolny wylot jest najlepszy do ciał stałych, które mają tendencję do osadzania się. Natomiast boczny wylot jest doskonałym kompromisem.
Zawory klapowe są szczególnie zalecane do pompowania mediów zawierających ciała stałe o nieregularnych kształtach i dużych wymiarach oraz do mediów delikatnych, takich jak dyspersje czy latex.
Zawory kulowe stosowane są w aplikacjach standardowych oraz do mediów o dużej lepkości.


ESADS+PLUS
Pompa membranowa pneumatyczna SandPIPER posiada zewnętrznie obsługiwany układ dystrybucji powietrza [zawór główny i zawór pilotowy], który umożliwia szybką i łatwą obsługę, naprawę lub całkowitą wymianę układu sprężonego powietrza bez konieczności demontażu całej pompy membranowej i opróżniania instalacji z pompowanego czynnika.
Układ ESADS+PLUS nie wymaga smarowania w czasie pracy.