• kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

  • kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

JESCO - pompy dozujące

Model MAGDOS - pompa dozująca membranowa o napędzie elektromagnetycznym. Wydajność od 0,01 do 100 l/h. Standardowo (w zależności od typu) posiadają możliwość podłączenia do układów automatyki poprzez sygnał standardowy (np. 4...20 mA) oraz impulsowy beznapięciowy, opcjonalnie mogą być podłączone do sieci ethernet (internet). Wyposażone w wejścia dla czujnika poziomu, zdalny start/stop, monitoring stanu membrany i wyjście alarmowe. W wersji LP pompy posiadają wbudowany sterownik dozowania wsadowego z możliwością stworzenia dwóch niezależnych programów dozowania w czasie.

MAGDOS LB
MAGDOS LD
MAGDOS LK
MAGDOS LP
MAGDOS LT (wycofane z produkcji od 2014 r.)

MAGDOS E / EL / FL (wycofane z produkcji)
MAGDOS DE / DX 01...12 (wycofane z produkcji od 2014 r.)
MAGDOS DE / DX 20...100 (wycofane z produkcji od 2021 r.)

Modele MINIDOS, MIDIDOS i MEMDOS - pompy dozujące membranowe napędzane silnikiem elektrycznym. Wydajność od 3 do 8000 l/h. Mogą być konstruowane jako jedno- lub dwugłowicowe o równych bądź różnych głowicach. Opcjonalnie można zainstalować licznik impulsów. Wykonanie normalne lub EEx. Sterowanie poprzez zewnętrzny konwerter częstotliwości (wymagany dodatkowy wentylator) lub zintegrowany układ sterowania silnika umożliwia połączenie pompy z każdym układem automatyki wykorzystującym sygnały standardowe (wersja LP).

MINIDOS A (wycofane z produkcji od 2021 r.)
MIDIDOS E (wycofane z produkcji od 2021 r.)

MEMDOS LB
MEMDOS LP
MEMDOS E 4...150 (wycofane z produkcji od 2014 r.)
MEMDOS E 160...380 (wycofane z produkcji od 2014 r.)
MEMDOS DX 4...150 (wycofane z produkcji od 2014 r.)
MEMDOS DX 160...380 (wycofane z produkcji od 2014 r.)
MEMDOS MR/ZMR
MEMDOS GMR

Modele FEDOS, REKOS, KARDOS - pompy dozujące tłokowe napędzane silnikiem elektrycznym. Wydajność od 2 do 8000 l/h. Mogą być konstruowane jako jedno- i wielogłowicowe (do 12 głowic na jednym napędzie). Ich główna zaleta to bardzo duże ciśnienie wyjściowe (do 400 bar) i wysoka dokładność dozowania. Dodatkowe wyposażenie: licznik impulsów, wentylator dodatkowy. Opcjonalna pompa może mieć wbudowany system KMS (układ tłokowo-membranowy) gwarantujący 100% pewność działania, szczelność oraz ciśnienie wyjściowe do 40 bar. Wykonanie silnika normalne lub EEx. Sterowanie przez zewnętrzny konwerter częstotliwości umożliwia połączenie pompy z każdym układem automatyki wykorzystującym sygnał standardowy.

FEDOS E
FEDOS DX

REKOS KR

KARDOS KN
KARDOS N

potwierdzający zgodność produktów firmy LUTZ-JESCO z wymaganiami stawianymi urządzeniom używanym do dozowania środków chemicznych w stacjach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia.

NIZP_ATEST.png