• kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

  • kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

Własności tworzyw

Jeśli rdza jest problemem ....

Katalog odporności chemicznej tworzyw ang-pol

 

PP

Własności polimery umożliwiają stosowanie go w zakresie od

0°C do +80°C

chwilowe

-10°C do 95°C

KARTA MATERIAŁU  PP

Wyk. ciśnienie temperatura dla PP

PP Polipropylen wykazuje odporność na większość wodnych roztworów nieorganicznych (szczególnie na wodorotlenki) część rozpuszczalników organicznych,alkohole

PP Niezalecany do kontaktu ze stężonymi , utleniającymi kwasami, halogenkami, ketonami, benzyną, aromatyzowanymi lub chlorowanymi weglowodorami

tłuszcze i oleje delikatnie zmiękczają PP

PE

Własności polietylenu umożliwiają stosowanie go w zakresie od

 

-50°C do +60°C

odporny na dzaiłanie światła słonecznego

KARTA MATERIAŁU PE

Wyk. ciśnienie temperatura dla PE

PE Polietylen wykazuje odporność na większość wodnych roztworów nieorganicznych (szczególnie na wodorotlenki) część rozpuszczalników organicznych,alkohole PE niezalecany do kontaktu ze stężonymi , utleniającymi kwasami, ketonami, aromatyzowanymi lub chlorowanymi weglowodorami

 

tłuszcze i oleje delikatnie zmiękczają PE

 

PVCU

Własności polichlorku winylu umożliwiają stosowanie go w zakresie od

0°C do +60°C

KARTA MATERIAŁU PVCU

Wyk. ciśnienie temperatura dla PVC-U

PVC-U Polichlorek winylu wykazuje odporność na większość wodnych roztworów nieorganicznych w tym na stężone kwasy PVC-U niezalecany do kontaktu z rozpuszczlnikami aromatycznymi, estrami, ketonami, i chlorowanymi węglowodorami

PVCC

Własności chlorowany polichlorku winylu umożliwiają stosowanie go w zakresie od

 

0°C do +80°C

KARTA MATERIAŁU PVC-C

Wyk. ciśnienie temperatura dla PVC-C

PVC-C wykazuje bardzo dobrą odporność na większość kwasów ,zasad i soli dobrą na rozposzczulniki chlorowane, podchloryn sodu, alifatyczne weglowodory PVC-C niezalecany do kontaktu z rozpuszczlnikami aromatycznymi lub chlorowanymi, estrami, ketonami, i chlorowanymi węglowodorami

PVDF

Własności polifluorka winilidenu umożliwiają stosowanie go w zakresie od

 

-20°C do +140°C

KARTA MATERIAŁU PVDF

Wyk. ciśnienie temperatura dla PVDF

PVDF fluoropolimer wykazuje odporność na większość wodnych roztworów nieorganicznych wtym alifatyczne i aromatyzowane węglowodory, kwasy organiczne, alkohol PVDF niezalecany do kontaktu z stęzonymi aminami, metalami alkaicznymi, ketonami i estrami

ABS

Własności akrylonitrylo bytadien-styrenu umożliwiają zastosowanie go w zakresie od

-40°C do +60

KARTA MATERIAŁU ABS

Wyk. ciśnienie temperatura dla ABS

ABS akrylonitrylo bytadieno-styrenu  wykazuje odporność na większość nieorganicznych kwasów  soli, zasad, tłuszczy zwierzęcych, alkoholi, alifatycznych węglowodorów, ABS niezalecany do kontaktu z rozpuszczlnikami organicznymi, estrami, ketonami, i chlorowanymi l aromatyzowanymi węglowodorami